Kulturskrinet

Kulturskrinet - Karmøys variant av Den kulturelle skolesekken

- Forankret i gjeldende læreplan

- Integrert i skolenes undervisning

Et planlagt og variert tilbud for 1. – 10.klasse, med basis i lokalt kulturliv, men og med innslag av nasjonale og internasjonale elementer

Oppvekst- og kulturetaten har ansvaret for utvikling og gjennomføring av tiltaket

Kulturskrinets program går inn som en del av undervisningstilbudet og skal være gratis for elevene

Kulturskrinet vil også gi tilbud til barnehagene. Formålet med dette er å gi kunstopplevelser til alle i hele opplæringsforløpet og oppfylle formålet i Rammeplanen for barnehager: " Barnehagen skal sørge for at barn opplever lokale, nasjonale og internasjonale kunst- og kulturuttrykk og at de får møte kunstnere".

Kulturskrinets styringsgruppe består av representanter fra skole- og kultursida. Denne gruppa trekker opp linjer for utviklingen av Kulturskrinet og godkjenner program og budsjett.

Alle Karmøyskoler har kulturkontakter. Kulturkontaktene har ansvar for å gi informasjon om tilbudene, i tillegg til å være med og evaluere tilbud.Administrasjonene på skolene har ansvar for å ta i mot og legge til rette for de tilbudene som kommer fra Kulturskrinet.

Se Kulturskrinets strategiplan 2011 - 2014, vedtatt av Karmøy kommunestyre 10. mai 2011.