For utøvere

Alle forslag til produksjonar skal registrerast på den nasjonale DKS Portalen, her loggar du deg inn ved hjelp av ID-porten, og lager deg ein bruker som du registerer søknaden på. I prosessen velger du Karmøy kommune dersom du vil på besøk til oss. Velkommen!

DKS Portalen for utøvere

Har du hatt oppdrag for DKS Karmøy?

Fakturainformasjon (ALLE fakturaer SKAL merkast med DKS Karmøy og tittel på tilbud):

Karmøy kommune har gått over til elektronisk faktura. Faktura skal sendast i EHF-format. For å gjere dette treng du eit fakturasystem som lager dette formatet, samt Karmøy kommune sitt organisasjonsnummer som er 940791901. Du blir bedt om ein ressurskode. Kulturskrinet sin ressurskode er initialene:

AHT01