Tilbake
Foto: Atlars
Foto: Atlars
Foto: Roar Skjelbred

Rap og rytme h2019

Produksjonen «Rap & Rytme» er et opplegg som inneholder både konsert og workshop for elevene og blir utført av Lars Tønnessen (Atlars) og Roar Skjelbred. Forestillingen/workshopen går over en hel skoledag og er beregnet for en skoleklasse om gangen. 

Dagen startes med en konsert på ca 30 min hvor elevene får høre utvalgte sanger av og med rapperen Atlars akkompagnert av musiker Roar Skjelbred på bass og elektronikk. De får også høre noe improvisert musikk som beatbox og spontane groover, samt litt historie rundt rap og Atlars sine sanger. Elevene blir deretter delt i to grupper hvor den ene skal skrive og øve på å framføre (rap)tekster for et publikum. Her står rytmen i språket i fokus. 

Den andre gruppen blir satt sammen til et band og får innføring i låtskriving og samspill hvorpå elevene får oppgaven med å lage en låt selv. 

På slutten av dagen møtes de to gruppene og framfører det de har lagd for hverandre. Målet med workshop’en er å ufarliggjøre det å stå på en scene samt gi elevene en puff til å lage tekster og komponere musikk selv. Vi liker å kalle opplegget «medisin mot sceneskrekk» "

Målgruppe: 9. trinn

Læreplanmål

EKSEMPLER PÅ AKTUELLE KOMPETANSEMÅL:

-elevene skal skrive en tekst som skal fremføres for resten av gruppen

-elevene skal tilpasse teksten til en rytme

-elevene skal spille på et instrument og fremføre musikken for resten av gruppen.

-elevene skal spille sammen i en gruppe


Kompetansemål i henhold til Kunnskapssløftet

Norsk

-opptre i ulike språkroller gjennom blant annet opplesing og presentasjoner

-strukturere tekst etter tidsrekkefølge og tema, og skape sammenheng mellom setning og avsnitt

-bruke sanger-musikk i fremføring og  presentasjoner

Musikk

-Oppfatte  og anvende puls, form, melodi, klang, dynamikk og tempo

-delta i fremføring med sang og spill der egenkomponert musikk inngår

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Karmøy kommune

Om kunstner / utøver / gruppe

Rapperen ATLARS (Lars Tønnessen) har vært og er meget aktiv pådriver i rap-miljøet i Stavanger. Han blir og mye brukt på andre DKS produksjoner. Som en skole skrev i sin evaluering: ATLARS viser en høy sosialpedagogisk evne som flere av våre lærere var imponert over. 
 
Roar Skjelbred er utdannet bassist fra UIS i Stavanger avdeling musikk.
Jobber ofte som vikar på Stavanger kulturskole og er aktiv som freelancer  på flere DKS produksjoner.  

Publikumskommentarer