Tilbake
Sono Flux
Astrid Havn Tranøy
Astrid Havn Tranøy
Astrid Havn Tranøy

Sono Flux og Bernhard Østebø - verkstad

Konserter i Karmøy kulturhus med gruppa Sono Flux og påfølgende workshops med Bernhard Østebø.


Musikk og billedkunst serveres vanligvis som ferdigvare. Kunsten er allerede produsert og musikken komponert på forhånd.

Disse konsertene vil gi elevene en helt annen opplevelse. Her vil de oppleve at både musikken og bildene blir skapt mens de ser og hører på. Akkurat her og nå!

Og workshopene etterpå vil gi elevene anledning til å prøve det samme selv, under profesjonell veiledning.

Lærerveiledning

Lærarrettleiing

Workshopene

Dagen deles i to: Før lunsj får elevene en innføring i kullteknikken under veiledning av Bernhard. Den blir lekende og utforskende og sikter mot å gjøre elevene kjent med og trygge på teknikken.

Etter lunsj får elevene selv prøve seg på improvisasjon til musikk. Musikken blir lydopptaket av den samme musikken som de opplevde på konserten


Om kulltegning

Kulltegning innbyr til lek, eksperimentering og frie uttrykk, men gir også gir enorme muligheter innen naturalistisk tegning. Med kull er det alltid noe nytt å utforske. Det kan skape teksturer, lyseffekter, atmosfære og romvirkning som få andre teknikker. Uttrykket spenner fra det skjøre og følsomme til det kraftige og ekspressive. Med kull kan man jobbe fritt og improvisert - eller grundig og planmessig om man heller vil det. Både kullstift og kullstøv brukes.
Og det beste av alt er at selv de som ikke er såkalt «flinke til å tegne» kan få til flotte ting!

Om improvisasjon

Improvisasjon er en måte å komme i kontakt med andre deler av sin skapende personlighet på. Når man må respondere raskt og intuitivt på impulser, i dette tilfelle musikk, blir resultatet ofte friere og mer uventet. Det krever en viss trygghet, og det er nettopp det Bernhard kommer til å legge vekt på under workshopene.

Praktisk info om workshopene

Assistanse

Dette er et ambisiøst opplegg som krever mye logistikk underveis, og som forutsetter at det holdes en fast hånd over det hele. Kunstneren kommer uten assistent, så det må derfor være minst to voksne fra skolen til stede gjennom hele dagen. Gjerne flere hvis det er elever som krever ekstra ressurser i gruppen.


Kontaktinfo
Kunstneren vil gjerne ha kontaktinfo (tlf. nr og e-postadresse) til en av de voksne som skal være med elevene i god tid før workshopen.
Kunstnerens kontaktinfo er:

E-post: bern-art@haugnett.no

Tlf: 97733816


Oppstart og avslutning

Kunstneren må få tilgang på lokalet en time før workshopen starter, og en voksen må være med å bære og rigge.

For å få gitt nødvendige instruksjoner er det viktig at kunstneren får en samtale med de voksne som skal være med før workshopen starter.
Videre vil det bli satt stor pris på ryddehjelp etter avsluttet workshop.


Lokale

Aktiviteten tar stor plass, og dessuten kan det bli et visst lydnivå på musikken. Derfor må workshopen holdes i gymsalen eller et annet større rom som er litt isolert fra klasserommene.


Lydutstyr

Musikken blir spilt fra en bærbar datamaskin med ordinær lydutgang (mini jack, 3,5 mm).

Dersom det ikke er forsterker og høyttalere i rommet tar kunstneren med dette selv.


Fiksering

Alle tegningene må fikseres, dvs sprayes med et beskyttende middel, for at de ikke skal smitte av.

Dette må gjøres utendørs pga sterk lukt, og skolen må på forhånd tenke ut et egnet sted å gjøre dette.  Med tanke på regn og vind er det aller greiest om det går an å stå under et halvtak e.l. og fiksere.


Renhold

Kull er en teknikk som produserer mye støv, og det kommer til å være et stort behov for gulvvask etter workshopen. Vær også oppmerksom på at elevene vil dra med seg støv rundt på skolen dersom de bruker det samme fottøyet utenfor workshop-lokalet.

Men det er bare støv - det setter seg ikke fast og går lett av i vask.


Arbeidsklær

Av samme grunn som ovenfor må elevene ha arbeidsklær som tåler å bli skitne. (Selv om kullstøv går lett av i vask kan det f.eks ikke garanteres at hvitt og svært lyst tøy vil bli akkurat like lyst igjen etter vask.)

Den enkelte skole må også vurdere om elevene skal bruke eget fottøy, plastbeskyttelse på føttene e.l. under workshopen.


Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Karmøy kommune
  • Kunstnere/grupper: Bernhard Østebø
  • Idé/opplegg: Bernhard Østebø, Line Horneland, Alf Terje Hana

Om kunstner / utøver / gruppe

Billedkunstneren Bernhard Østebø har lenge utforsket de mange mulighetene som kulltegningen gir – innen både figurative og nonfigurative uttrykk. Han har hatt en rekke kurs og workshops i kulltegning for barn, ungdom og voksne.

Siden 2003 har Bernhard jobbet med tverrfaglig improvisasjon sammen med musikere. Nå samarbeider han fast med Line Horneland (vokal) og Alf Terje Hana (elgitar), begge fra Stavanger, i trioen Sono Flux, som elevene får oppleve i kulturhuset.

Line og Alf Terje har fra før spilt lenge sammen i duoen Sonarophon.

Publikumskommentarer