karmoy

For kulturkontakter

 

Nettverksdatoer for skoleåret 2016-2017:

Høstsemester:

Tirsdag 19.september 2017, kl. 13.00 - 15.30 Sted: Kursrommet i Karmøygården (kjelleren).

Vårsemester:

 

Tirsdag 16.januar 2018,  kl.13.00-15.30

 

Tirsdag 12.juni, 2018, kl.13.00-15.30

 

 

Kontakt med buss-selskapet:

Tide buss: tlf. 52 70 35 30/ 91779730 (Bergen)  Kontaktperson: Vidar Olsen, 91 667788, tur@tide.no

 

Vil du ha gode idèer til arbeidet med elevarrangører? Se Anne Marits PP på elevarrangør-kurset våren 2011 hvordan de gjør det på Kolnes.