karmoy

Kulturskrinet

Kulturskrinet - Karmøys variant av Den kulturelle skolesekken


  • Forankret i gjeldende læreplan

  • Integrert i skolenes undervisning

  • Et planlagt og variert tilbud for 1. – 10.klasse, med basis i lokalt kulturliv, men og med innslag av nasjonale og internasjonale elementer

  • Oppvekst- og kulturetaten har ansvaret for utvikling og gjennomføring av tiltaket

  • Kulturskrinets program går inn som en del av undervisningstilbudet og skal være gratis for elevene

Kulturskrinet vil også gi tilbud til barnehagene. Formålet med dette er å gi kunstopplevelser til alle i hele opplæringsforløpet og oppfylle formålet i Rammeplanen for barnehager: " Barnehagen skal sørge for at barn opplever lokale, nasjonale og internasjonale kunst- og kulturuttrykk og at de får møte kunstnere".

Kulturskrinets styringsgruppe består av representanter fra skole- og kultursida. Denne gruppa trekker opp linjer for utviklingen av Kulturskrinet og godkjenner program og budsjett.

Alle Karmøyskoler har kulturkontakter. Kulturkontaktene har ansvar for å gi informasjon om tilbudene, i tillegg til å være med og evaluere tilbud.Administrasjonene på skolene har ansvar for å ta i mot og legge til rette for de tilbudene som kommer fra Kulturskrinet.

Se Kulturskrinets strategiplan 2011 - 2014, vedtatt av Karmøy kommunestyre 10. mai 2011.