karmoy

Idebank for kunst og kulturprosjekt i skolen

Skoleprosjekt

Elisabeth Aarekol Johannessen @ Karmøy // 11.06.14

Kulturskrinet har i flere år gitt støtte til skolenes egne kunst- og kulturprosjekter.
Prosjektene har hatt ulik form, men felles for dem har vært at det er skolen selv som tar initiativ til og står for gjennomføring av et samarbeid med profesjonelle kulturaktører.

Kulturskrinet har nå utarbeidet utarbeidet kriterier for tildeling av midler. Etter at Sørhåland Privatskole har gjennomført sitt pilotprosjekt, vil vi utarbeide tydelige kriterier for økonomisk støtte.