karmoy

Idebank for kunst og kulturprosjekt i skolen

Skoleprosjekt

Elisabeth Aarekol Johannessen @ Karmøy // 11.06.14

Kulturskrinet har i flere år gitt støtte til skolenes egne kunst- og kulturprosjekter.
Prosjektene har hatt ulik form, men felles for dem har vært at det er skolen selv som tar initiativ til og står for gjennomføring av et samarbeid med profesjonelle kulturaktører.
Tradisjonelt har det vært mulig å søke støtte på inntil 10 000 kr.

Kulturskrinet utarbeider nå nye kriterier for tildeling av midler. Disse vil være klar skoleåret 2016/17, og det vil da være mulig å søke om midler igjen.