karmoy

Skolen som kulturarena

• Hvordan skal ”scenen” være?Behov for strøm m.m.

Sjekk infoskriv om det enkelte tilbudet. Rikskonsertene har egne beskrivelser, ofte med tegning av ”scenen”.

•Instrument:

Piano må være nystemt og i brukbar stand.

•Hvordan skal elevene sitte?

De fleste forestillinger/konserter har et oppsett der elevene sitter i ”amfi” eller ”hestesko”-form. Se etter i lærerveiledning eller på faktasidene.

•Forberedelse

Se etter i lærerveiledning om det er nødvendig å forberede elevene, og om de trenger å ha noe med seg. Pass på evt. ringetider på skoleklokka i forhold til konsert/forestilling!

• Skolen som arrangør:

Er det greit å finne fram på skolen?
Husk nødvendig skilting.
Hvem ønsker velkommen og takker for besøket?
Mange skoler har god erfaring med elever som ”kulturverter”. Disse kan få ansvar for å vise til rette, servere kaffe el.l.
Gode rutiner for hvordan vi tar imot gjester og legger til rette for dem, blir lagt merke til – og er en viktig del av skolens kulturarbeid.

• Lærernes rolle er sentral for at KS skal lykkes:

Det er svært viktig at lærerne tar ansvar og lar seg involvere i ulike tilbud.
Elevene blir påvirket av lærernes deltakelse og engasjement.
En imøtekommende holdning fra lærerens side, uansett om form og kulturuttrykk er kjent eller fremmed, vil bety mye for elevenes utbytte.
Og for utøverne betyr det mye for motivasjonen å bli møtt med interesse.