karmoy

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing på kunst og kultur i skolen. De overordna målsetningene for DKS er:

 

  • å bidra til at elever i grunnskolen får et profesjonelt kunst- og kulturtilbud
  • å legge til rette for at elever i grunnskolen skal få tilgang til, gjøre seg kjent med og få et positivt forhold til kunst- og kulturuttrykk av alle slag
  • å bidra til å utvikle en helhetlig innlemming av kunst- og kulturelle uttrykk i realiseringa av skolens læringsmål

 

 

DKS sin hjemmeside

DKS i Rogaland