karmoy

Huskeliste for kulturkontakter

 

  • Alle skoler skal ha egen kulturkontakt, som er bindeleddet mellom Kulturskrinet (KS) og skolen.
     
  • Kulturkontaktene danner et nettverk med minst tre møter årlig.
     
  • Administrasjonen på skolene har hovedansvaret for å ta imot KS-tilbud på skolene og integrere dem i skolens planer. Kulturkontakten bør sammen med rektor avklare de oppgavene hun/han skal ha.
     
  • Disse oppgavene er vanlige for kulturkontakter:

- Holde seg oppdatert på KS´nettside og KSYS
- Ha ansvar for informasjon til skolens personale og til de enkelte klasselærere
- Gi tilbakemeldinger om hvordan tilbudene fungerer på skolene og for elevene. Dette kan skje på KSYS, via telefon eller på epost
- Delta i dialogen som skal hjelpe KS til å utvikle nye og bedre tilbud
- Følge opp ”elever som arrangører” på egen skole
- Ta initiativ til samarbeid mellom skolen og KS om skolens egne prosjekter