karmoy

Huskeliste for kulturkontakter

 

 • Kontakt med buss-selskapet, ring direkte, kontakt Kulturskrinet etterpå:

  Tide buss: tlf. 52 70 35 30/ 91779730 (Bergen)  Kontaktperson: Vidar Olsen, 91 667788, tur@tide.no 

 • Alle skoler skal ha egen kulturkontakt, som er bindeleddet mellom Kulturskrinet og skolen.
   
 • Kulturkontaktene danner et nettverk med tre møter årlig.
   
 • Administrasjonen på skolene har hovedansvaret for å ta imot DKS-tilbud på skolene og integrere dem i skolens planer. Kulturkontakten bør sammen med rektor avklare de oppgavene hun/han skal ha.
   
 • Disse oppgavene er vanlige for kulturkontakter:

- Holde seg oppdatert på Kulturskrinet sine nettsider og turnesider
- Ha ansvar for informasjon til skolens personale og til de enkelte klasselærere
- Gi tilbakemeldinger om hvordan tilbudene fungerer på skolene og for elevene. Dette kan skje via telefon eller på epost
- Delta i dialogen som skal hjelpe Kulturskrinet til å utvikle nye og bedre tilbud
- Følge opp elevarrangører på egen skole

 

 

 •