karmoy

Elever som kulturarrangører- en konferanse

Et tverrkommunalt samarbeidsprosjekt

Elisabeth Aarekol Johannessen @ Karmøy // 02.10.15

Den aktivt deltakende elev er en av ledestjernene i Kulturskrinets arbeid. Elever som kulturarrangører- konferansen er en arena der elevene får utfolde seg og delta aktivt i egen læring.


Torsdag 1.oktober arrangerte DKS Haugesund, Tysvær, Vindafjord og Kulturskrinet i Karmøy en tverrkommunal elevkonferanse på Torvastad skole og kultursenter. - Hva vil det si å produsere og arrangere et kulturarrangement? - Hva kan det være nyttig å kunne noe om? - Hva er det viktig å tenke igjennom? I løpet av en dag ble barn og unge fra fire kommuner kurset i å bli profesjonelle kulturverter. Det var en aktiv dag med over åtti aktører i full rulle på Torvastad,- den perfekte arena for denne typen arrangement.

Elevene deltok i praktiske øvelser, og fikk prøvd seg som kulturjournalist (forhåndsomtale), scenograf, lyd/lystekniker, forograf og konferansier. Ena og Ingrid fra Norheim skole fikk prøve seg som artister i lydstudio. Vi var heldige å ha med oss ekspertise innen de ulike fagfeltene; journalist Joakim Ellingsen, Johnny Liadal og profesjonell UKM-konferansier Henriette Grottvik, scenograf Merethe Midtbø, lyd og lystekniker Helge Kallevik,  kulturhusleder og musiker Per Steinar Lie og fotograf Ørjan Iversen. Vi har arrangert Elever som arrangører også tidligere år, men i år sto dette fram i ny konferansedrakt med ulike workshops/parallellsesjoner.

Den aktivt deltakende elev er en av ledestjernene i Kulturskrinets arbeid. Tanken med denne konferansen er at elevene, gjennom aktiv deltakelse, skal lære av de ulike prosfesjonelle aktørerene som trengst for å skape et godt kulturarrangement.

Mål: inspirerte, engasjerte og motiverte elevarrangører som er villige til å gi "det lille ekstra" på sin skole.

Kulturskrinet ønsker å gi opplevelser som kanskje vil så frøet til en spirende lidenskap for kunst og kultur i den oppvoksende generasjon. - Kanskje noen av deltakerne på gårsdagens konferanse blir nye rekrutter til det profesjonelle kulturlivet på Haugalandet om få år?

Med oss på dagen hadde vi også med oss Flaks sjonglører. Disse to, etterhvert så Karmøy-kjente sjarmørene, hadde rolle som prøvekaniner på elevenes egenproduserte forestilling. Forestillingen hadde premiere kl.13.00. Her var elevene selv ansvarlige for produksjonen. Kvaliteten på scenografien, lys/lyd- designet og innlevelsen fra konferansierene var upåklagelig. Elever ved Torvastad skole og kultursenter fikk være publikum.

Fra scenen fikk vi høre resultatet av Ena & Ingrids besøk i lydstudio. Forestillingen ble grundig dokumentert av ivrige, nykursede pressefotografer.

 

Lydstudio

Lydstudio

Astrid Havn Tranøy

Flaks sjonglørar - dagens stjerner!

Flaks sjonglørar - dagens stjerner!

Astrid Havn Tranøy

Konferansier

Konferansier

Astrid Havn Tranøy

Lyd og lys

Lyd og lys

Astrid Havn Tranøy

Foto

Foto

Astrid Havn Tranøy

Journalistikk

Journalistikk

Scenografi

Scenografi

Scenografi

Scenografi

Astrid Havn Tranøy