karmoy

Elevmedvirkning

Elisabeth Aarekol Johannessen @ Karmøy // 05.02.14

I Kulturskrinet starter vi i neste uke opp et nytt og spennende arbeid som vi har valgt å kalle elevreferansegruppe. Hensikten med dette arbeidet er å få til et større engasjement hos elevene, gjennom at de selv faktisk får være med på å påvirke Kulturskrinets program for skoleåret 2014/2015.

Vi i Kulturskrinets administrasjon gleder oss stort til en dag sammen med kulturverter og kulturkontakter fra to av våre engasjerte skoler. Det blir en variert formiddag, med både evaluering av tidligere produksjoner og utvelgelse av nye. Søknadene om å få være med i Kulturskrinets program er mange, noe som tyder på at Kulturskrinet og Karmøyskolen har et godt rykte hos utøvere og kunstnere, både i innland og utland. Nytt av året er at elevene selv skal få være med å velge produksjoner til neste skoleårs program. Eleven blir i dette arbeidet en viktig ressurs for oss i Kulturskrinet. Oppvekst- og kultursjef Ørjan Røed kommer for å ønske elevreferansegruppa velkommen. Det hele avsluttes med pizzalunsj og brus.

Elevreferansegruppa er en videreføring av Kulturskrinet sin satsning på elevarrangører i skolen. Hvert år arrangerer Kulturskrinet i samarbeid med Tysvær, Haugesund, Vindafjord og Rogaland fylkeskommune, kurset Elevar som arrangørar. Alle medlemmene av elevreferansegruppa har fra før av deltatt på dette kurset, og er godt opplært i å ta imot profesjonelle utøvere ved sine skoler og vurdere produksjoner.

Vi ser fram til samarbeidet!

 

Elevarrangørar i Tysværtunet

Elevarrangørar i Tysværtunet

Astrid Havn Tranøy