Karmøy kommune
Postadresse: Rådhuset, 4250 Kopervik
Besøksadresse: Rådhuset, 4250 Kopervik
Telefon: 52 85 73 68 • Nettsted: http://karmoy.ksys.no
Jesus Christ Superstar
Produksjonsliste
Program

Jesus Christ Superstar

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Revolusjonær superstjerne. Jesus fra Nasaret.  Og verden ble aldri den samme igjen!

I 1970 lagde Andrew Lloyd Webber og Tim Rice en rockemusikal som fremhevet Jesus som opposisjon til det bestående – akkurat slik rocken var i 1970 og gjerne vil være i dag også. Albumet nådde raskt hit-listene og forestillingen hadde sin Broadwaydebut i 1971 – siden har JESUS CHRIST SUPERSTAR blir gjort over hele verden.

I Haugesund Teater sin storslagne oppsetning i 2017 vil en også se nærmere på historien om menneskene rundt Jesus. Alle hadde sin funksjon i det skjebnedramaet hovedpersonen selv stod i. Judas utførte en utakknemlig jobb som ingen andre kunne ta. Og han gjorde det av kjærlighet – både til Jesus og til det felles prosjektet han og Jesus trodde på – å hjelpe de svake og fattige. Pontius Pilatus forsøkte i det lengste å unngå det unngåelige. Simon støttet opprøret og yppersteprestene som forsøkte å holde seg inne med makthaverne.

Aslak (“Rossman”) Rossehaug fra Karmøy skal spille Jesus fra Nasaret og gjør her sin profesjonelle debut som musikalartist!

Lærerveiledning

Lærerveiledning Jesus Christ Superstar

Haugesund Teater har laget en lærerveiledning til produksjonen (vedlagt). Kulturskrinet anbefaler at læreren og elevene sammen gjør seg kjent med den historiske konteksten og sjangeren (musikal) før forestilling.

Før forestilling (utdrag av lærerveiledning):

Den historiske kontekst:

Hva vet vi om mennesket Jesus, og menneskene rundt ham i denne historien dere skal se?

Tips: Fordel karakterene mellom dere og finn informasjon om personene de var. Yrke, status, o.l

Karakterer omtalt: Jesus fra Nasaret, Judas Iskariot, Simon Seloten, Peter, Maria Magdalena, Kaifas,

Annas, Kong Herodes


Hvordan var maktforholdene i Judea på denne tiden?

Stikkord: Okkupert av romerne, romerne tillot jødene å holde sin egen religion og Kong Herodes hadde (veldig) innskrenket makt, hadde eget begrenset lovverk som de fulgte. Pontius Pilatus var innsatt som guvernør og var den eneste som kunne dømme til døden.

Forestillingen i kontekst:

Jesus Christ Superstar var veldig kontroversielt når det kom i 1970 - hvorfor det?

Stikkord: rockemusikk brukt i en fortelling om Jesus, musikalen tar ikke for seg oppstandelsen

Sjangerforståelse:

Jesus Christ Superstar er en musikal. Kan dere finne ut hvilken type musikal Jesus Christ Superstar er, og hvilke andre musikalformer finnes?

Hva er typiske kjennetegn for en musikal?

Tips:

Musikalen har en overture hvor alle de sentrale musikalske temaene blir presentert. Det er en velkjent teknikk fra flere hundre år tilbake for å gjøre publikum kjent med temaer som kommer igjen senere. I tillegg blir samme musikalske tema brukt flere ganger i forestillingen, bl.a. det pulserende, drivende gitar - riffet under Judas’ ”Ser kun himmel, ikke jord” kommer igjen i ”Judas død” og i ”39 piskeslag”.

Historien i kulturell kontekst:

Det finnes mange som har latt seg inspirere av forholdet mellom Judas og Jesus, både i musikk, billedkunst og i litteraturen, kan dere finne eksempler på det?

Etterarbeid:

Tips1:

I en diskusjon i klasserommet så er det viktig at man i starten konsentrer seg om å beskrive de elementene man så i forestillingen, uten å gjøre en kvalitativ vurdering. Dette kan åpne opp for at klassen ser at man ”ser” forskjellig. Kanskje har noen sett noe som andre ikke har sett. En diskusjon som starter med ”jeg synes det var teit, det var kult og det var rart” kan stoppe elevene fra å forske videre i det de ikke umiddelbart ser. Deretter kan man over til å sette de observasjoner man har gjort i sammenheng:

Hva betød de ulike virkemidlene?

Hva tror man var regissørens/scenografens/kostymedesigneren intensjon ved å velge å gjøre det på den måten?

Til slutt vurderes de ulike virkemidlene, fungerer de bra eller dårlig? Inkludert en begrunnelse for hvorfor man mener det man mener. NB. Husk at det i kunsten ikke er nødvendig å forstå alt. Av og til kan det også bare oppleves. La det være åpning for undring og for det uforståelige. Slik kan forestillingsopplevelsen få leve videre og vokse.

Tips 2:

Inngang til refleksjon rundt forestillingsopplevelsen:

Hvordan ble man tatt i mot? Hvordan så plakaten ut? Hvordan så salen ut/hvordan så salen annerledes ut enn tidligere oppsetninger du har sett? Hvordan startet forestillingen? Hvordan var skuespillere og bandet plassert?

I andre fase spør:

Hvorfor tror du plakaten så slik ut? Når startet forestillingen? Hvorfor tror du regissøren og scenografen hadde plassert skuespillerne og bandet på den måten? Hvorfor valgte kostymedesigneren det klesdesignet?

Og i tredje fase: Hvilken effekt hadde det på deg at plakaten så slik ut? Hvilken effekt hadde det at det ikke var en klar start? Hvordan opplevde du å ha skuespillerne og bandet plassert der de var plassert? Osv.

Tips 3:

I en oppsetning som dette er de ulike virkemidlene som er i bruk: Musikk, scenografi/dekorasjon, maske/hår, kostyme, rekvisitter, skuespill, sang, koreografi, lys og lyd.  Begrunn det du likte eller ikke likte. Hvis det var noe du ikke forstod, skriv noe om det. Hva er det inntrykket som har festet seg mest hos deg etterpå?

Del gjerne deres erfaringer med oss:

monika.bjerke@haugesund-teater.no

Last ned:

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Karmøy kommune
  • Kunstnere/grupper: Haugesund Teater
  • Produsent: Haugesund Teater
  • I samarbeid med: Haugesund Teater

Om kunstner / utøver / gruppe


Medvirkende

Multimedia og vedlegg

Bilder

Jesus Christ Superstar
Foto: Haugesund Teater
Jesus Aslak Rossehaug
Foto: Grethe Nygaard / Haugesund Teater 2017
Judas Erik Bauck Bårdstu
Foto: Grethe Nygaard / Haugesund Teater 2017
Jesus og Maria
Foto: Grethe Nygaard / Haugesund Teater 2017
Ensemblet
Foto: Grethe Nygaard / Haugesund Teater 2017
Kong Herodes Per Theodor Paulsen
Foto: Grethe Nygaard / Haugesund Teater 2017
Kaifas Annas og Pontius Pilatus
Foto: Grethe Nygaard / Haugesund Teater 2017
Nattverden
Foto: Grethe Nygaard / Haugesund Teater 2017
Annet
Trinn: 10 - 10
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Astrid Havn Tranøy, aht01@karmoy.kommune.no , 52 85 73 68
Kontaktperson utøver
Haugesund Teater, post@haugesund-teater.no , 52 74 37 20
Programlengde
120 min
Maks publikumsantall
443
Arena / rom
Festiviteten
Arrangører
Arrangert av:
Karmøy kommune
Produsent:
Haugesund Teater
Medvirkende
  • Haugesund Teater