karmoy

Aktuelt

Kunst og Kulturprosjekt i Skolen

Kunst og Kulturprosjekt i Skolen.
Kulturskrinet lanserte sine tanker om et nytt og styrket tilskudd til skolens eget kunst- og kulturprosjekt på skoleledersamling, høsten 2016.
Ordningen satte i gang fra og med skoleåret 2016/17.
Det som skiller denne ordningen fra den forrige, er en
vesentlig styrking økonomisk, samt et sterkere fokus på bredde og dybdelæring.
Skolen som får søknaden innvilget, vil få økonomisk tilskudd til samarbeid med kunstnere/eksperter over et helt skoleår.
Dette samarbeidet vil innebære en felles forpliktelse mellom skole og stab, i forhold til veiledning og oppfølging.

Publisert:20.03.19

Les mer

Kunst og Kulturprosjekt i Skolen


  test